کودک-آزاری

کودک آزاری

کودک-آزاری
یک مشکل جانبی کرونا در ‎آمریکا اینه که با تعطیلی مدارس، گزارش موارد ‎کودک آزاری کاهش پیدا کرده چون بچه‌ها دسترسی به معلم و مسؤولان مدرسه ندارند و نمی‌تونند تعرض‌ها را به کسی خبر بدهند.

در واقع مشکل کم نشده، بلکه پنهان شده.