دعوت به ضیافت الله

دعوت به ضیافت الله

 دعوت به ضیافت الله

دعوت شدیم به ضیافت الله. و ضیافت الله در عالم ماده، عبارت از این است که ما را پرهیز بدهد از تمام شهوات دنیوی.

این، مرتبه‌ی مادی ضیافت الله است که همه کسانی که دعوت شدند به این ضیافت (ماه مبارک رمضان)، بدانند که ضیافت خدا در این نشئه، چشم‌پوشی از شهوات است.

امام خمینی(ره) | ۸ خرداد ۱۳۶۶