بالاخره ابتکار تسلیم شد

بالاخره ابتکار تسلیم شد
چندی پیش معاونت امور زنان (بدون هیچ دلیل علمی و آماری و فقط به تبعیت از کشورهای اروپایی) با پیش فرض بالا رفتن خشونت خانگی در اقدامی مشترک با بهزیستی و وزارت ارتباطات با سوء استفاده از سامانه اطلاع‌ رسانی v.behdasht اقدام به ارسال پیامک کذایی و اعلام خشونت به سامانه ۱۲۳ کردند.

این اقدام معاونت امور زنان با انتقاد و اعتراض طیف گسترده‌ای فعالین حوزه زنان و مسؤولین مربوطه در بهزیستی و شورای فرهنگی اجتماعی زنان مواجه گردید.

همه این افراد اذعان داشتند که خشونت نسبت به قبل تغییری نکرده و اقدام معاونت امور زنان مصداق سیاه نمایی وضع موجود و دنباله‌روی وضع فلاکت‌بار کشور‌های غربی است، اما معاونت زنان با داستان‌های عجیب و غریب سعی داشت حرف بی‌اساس خود را تکرار کند.

حالا پس از گذشت چند مدت بالاخره نیلوفر ابتکار به این جو سازی و سیاه نمایی و شوآف معاونت امور زنان پشت پا زد و هر چند خیلی دیر ولی بالاخره اعتراف کرد و پذیرفت که اوضاع خشونت خانگی در ایران نسبت به قبل از کرونا تغییری نکرده و حتی از متوسط جهانی نیز بسیار پایین‌تر است.

کانال aboutwomens