مثلث‌های عشقی در نمایش خانگی

مثلث‌های عشقی در نمایش خانگی

سریال «دل» در نمایش خانگی پر از چند ضلعی‌های خطرناک عشقی است، مجموعه‌ای که می‌شود آن را نسخه ایرانی سریال‌های ترکی دانست!

مثلث‌های عشقی در نمایش خانگی