روز جهانی ماما

روز جهانی ماما

خانم دکتری با بیش از ۲۰هزار زایمان

گزارشی از یک پزشک که کام نوزادان را با تربت امام حسین ع باز می‌کند!

نمونه‌ای از زنان طراز جهان اسلام در زمانه ما

یکی از عواملی که در بالابردن کیفیت نسل و ظرفیت حلال‌زادگی نقش مهمی دارد، “ماما” می‌باشد که در گذشته، “قابله‌ها” این نقش مهم را بر عهده داشتند!

به بهانه ۵ می، روز جهانی ماما