کاهش جمعیت

کاهش جمعیت

برژینسکی میگه حمله نظامی به ایران نیاز نیست، فقط صبر کنید…

مجموعه بیاناتی از: امام خمینی، امام خامنه‌ای و استاد ابوترابی

کانال«دوتا کافی نیست» dotakafinist1