روز جهانی گرامیداشت ماما

روز جهانی گرامیداشت ماما

روز جهانی گرامیداشت ماما
جمعیت مامایی کشور با صبر، دانش و تجربه، وظیفه‌شناسی و احساس مسؤولیت حرفه‌ای، مهمترین نقش را در حفظ سلامت مادر و کودک ایفا می‌کنند. تمام مردان و زنان، مرهون منت ماماها هستند.

امام خامنه‌ای، ۱۳۹۳/۰۲/۱۵

به مناسبت ۵ مه، روز جهانی گرامیداشت ماما