نرگس آبیار: صراحتاً می‌گویم فمینیست نیستم

 نرگس آبیار: صراحتاً می‌گویم فمینیست نیستم

نرگس آبیار در برنامه تلویزیونی شب‌گرد با اشاره به موقعیت اجتماعی زنان و مردان گفت: صراحتاً می‌گویم که من فمینیست نیستم، یعنی من تطبیقی با تعاریفی که از فمینیست می‌شود، ندارم.

او گفته طبیعی است که شرایط جسمانی زنان با مردان متفاوت است، ولی این هیچ‌گاه به معنای ضعیف بودن زنان نیست. این که یک زن می‌تواند مادری کند و نه ماه زندگی خود را وقف کودک در رحم خود می‌کند این اتفاق فو‌ق‌العاده بزرگی است. واقعا زنی که چنین مرحله‌ای را می‌گذراند بهترین گواه است بر قدرت زنان. از این موضوع بگیرید تا نقش آفرینی‌های جدی زنان در جامعه امروز.