همسرداری

همسرداری

همسرداری
پیامبر اکرم (ص):
هر زنی که در حج و جهاد و دانش اندوزی به شوهرش کمک کند، خداوند آن پاداشی را که به زن حضرت ایوب علیه السلام داده است، به او می دهد.

کانال @ghandaab