همجنس‌بازان

توبه‌کنندگان جامعه سدوم

صحبت‌های شارلین کاتران، کسی که بیش از ۲۹ سال از زندگی خود را حامی همجنس‌بازان بوده و در مجله بین‌المللی خود به‌نام Venus به لایف استایل و طرز زندگی همجنس‌بازان می‌پرداخت.

 

 

وی در گذشته مدافع حقوق همجنس‌بازان و عضو فعال کمپین حقوق بشر همجنس‌بازها، کارگروه ملی همجنس‌بازها و لزبین‌ها، کنفرانس ملی لزبین، مؤسس مجموعه In The Life Atlanta، افتخار همجنس‌بازان سیاه و… بوده است!!

او در نهایت به کمک آموزه‌های دین مسیح، توانست از این گناه دور شود، شارلین اکنون قالب مجله‌اش را تغییر داده و قصد گسترش تفکرات مسیحیت را دارد!

وی حالا به‌عنوان مبلغ بین‌المللی مسیحیت، از دین دفاع می‌کند که طرفداران بسیاری دارد. شارلین کاتران همچنین سخنران انواع کنفرانس‌ها بوده و مشاور نیز می‌باشد. او همچنین از مخالفان آزادی مذهب در آمریکا می‌باشد!

مؤسسه Evidence Ministry در سال ۲۰۰۸، در پاسخ به نیاز افراد برای مقابله با گناه همجنس‌بازی، پورنوگرافی و اعتیاد جنسی به کمک شارلین تأسیس شد.