استاد علیرضا پناهیان

رزمایش همدلی به سبک عقیقه؛ مستحب فراموش شده

عقیقه چیست؟
عَقیقه، به سنت قربانی کردن بعد از ولادت فرزند و اطعام با گوشت آن، برای حفظ فرزند از بلاها گفته می‌شود. عقیقه یکی از سنت‌های موکّد و پرفایده در سبک زندگی اسلامی است که بسیاری از مؤمنین از اهمیت آن بی‌خبرند.

عقیقه؛ مستحب فراموش شده

چرا اهمیت دارد؟
عقیقه در روایات دارای چنان اهمیّتی است که به دلیل روایات معتبر(العقیقه واجبه) برخی فقها آن‌را واجب دانسته‌اند. ولی نظریۀ معروف در بین فقها، استحباب مؤکّد است. بنابر روایات، عقیقه بیمۀ سلامتی است و فرزند را از خطرها و حوادث و فریب‌های شیطان حفظ می‌کند. در کتاب معتبر کافی حدود ۵۰روایت دربارۀ عقیقه آمده است. عقیقه به قدری اهمیت دارد، که طبق روایات معتبر، اگر برای شخصی هنگام تولد عقیقه نشده باشد، مستحب است بعداً پدر او، و اگر بالغ شده، خودش، برای خودش عقیقه کند.
گزیده‌ای از مستندات و روایات مربوط به عقیقه را در لینک زیر بخوانید
http://panahian.ir/post/6268

رزمایش همدلی به سبک عقیقه
اگر عقیقۀ انجام نشده برای فرزندتان یا خودتان دارید، ماه رمضان که ماه همدلی و کمک به مستمندان است و ثواب هر عملی چندین برابر است، یکی از بهترین فرصت‌ها برای عقیقه کردن است.

بهتر است خودتان این سنّت را انجام دهید. اما اگر برایتان مقدور نیست، می‌توانید مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان(۱۷میلیون ریال) برای یک عقیقه، از طریق لینک زیر واریز کنید و اطلاعات خواسته شده از جمله نام کسی که برای او عقیقه انجام می‌شود را وارد کنید تا عقیقه با خواندن دعای عقیقه به نام ایشان انجام شده، و ضمن رعایت آداب مربوط به عقیقه، گوشت آن در میان خانواده‌های بی‌بضاعت که بسیاری از آنها یکسال است نتوانسته‌اند گوشت تهیه کنند، پخش شود.
بنا بر سفارش معصومین، از خانواده‌ها درخواست می‌شود که برای صاحب عقیقه دعا کنند. در نهایت خبر انجام عقیقه به شماره تلفنی که در فرم درخواست عقیقه ثبت شده، پیامک می‌شود.

۱. بر اساس فتاوا هر عقیقه فقط برای یک نفر می‌تواند باشد.
۲. قیمت ۱۷میلیون ریال، «حداقل» قیمت پرداختی برای یک عقیقه خواهد بود. به دلیل دشواری هماهنگی قیمت نهایی و ترویج این سنت حسنه، مازاد قیمت عقیقه توسط خیرین محلی از طرف صاحب عقیقه پرداخت می‌شود.
۳. انجام عقیقه و توزیع گوشت آن به کمک معتمدین محلی و زیر نظر افراد مورد اطمینان استاد پناهیان مدیریت می‌شود.

لینک همدلی به سبک عقیقه

https://idpay.ir/aghighe99

لینک رزمایش همدلی و مساوات(غیر از عقیقه)
https://idpay.ir/hamdeli99

گزارش تا این لحظه
به لطف خداوند و با نیت های خیر شما، تاکنون ۱۹۹ گوسفند قربانی و با گوشت حاصل از این قربانی‌ها حدود ۵۹۷۰ بسته هشتصد گرمی بین خانواده‌‌های نیازمند توزیع و موجب خوشحالی این خانواده‌ها و دعای خیر برای شما عزیزان شده است.

کانال @Panahian_ir