دیگه می‌خوام اونی که تو می‌خوای بشم

حاج میثم مطیعی

دیگه می‌خوام اونی که تو می‌خوای بشم (زمزمه مناجات با خدا)

در شب قدر برای جنبش و همه‌ی حلال‌زاده‌ها دعا کنید

برای حفظ فرج دختران و پسران دعا کنید

برای رهایی جهان از گناه زنا، گناه همجنس‌بازی و زنای ذهنی دعا کنید

برای ازدواج نوجوانان و جوانان و نظام خانواده در ایران دعا کنید

همچنین برای گسترش حلال‌زادگی در سراسر جهان نیز دعا کنید