حدیث نبوی

حدیث نبوی


حدیث نبوی:

آیا شما را به دردتان و دوای‌تان خبر ندهم؟ درد شما گناهان است و دوای شما استغفار.

کنزالعمال، ج۱، ص۴۷۹