توهین مدیر صفحه مبتذل فمینیسم روزمره به شهدای ارتش!

توهین مدیر صفحه مبتذل فمینیسم روزمره به شهدای ارتش!

نسرین افضلی فمینیست روانی فراری ساکن آمریکا در استوری پیج فمینیسم روزمره عزادار بودن مردم برای شهدای ارتش را به سخره گرفت.

افضلی در جرگه فمینیست‌های تهی مغز رادیکال قرار دارد که در راستای ترویج بی‌بندوباری و تابوشکنی فعالیت می‌کند.

نسرین افضلی

افضلی در سال ۸۵ به جرم اخلال در نظم عمومی محاکمه و به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم شد و سال ۸۸ به کمک مجرم امنیتی “هما هودفر” از کشور گریخت، چون او مبتلا به بیماری پانیک هم هست دوستانش به او لقب فمینیست روانی فراری داده‌اند.

نسرین افضلی

نسرین افضلی با دریافت پول از مؤسسه خانه آزادی قصد ترویج پروژه‌های فمینستی در کشور را داشت که سال ۹۷ با بازداشت و محاکمه برخی از مرتبطین داخلی‌اش در اثر خیانت نسرین افضلی به آن‌ها، پروژه‌اش با شکست مواجه شد او همچنین از همکاران اصلی نشریه تابلو(TABLOU Magazine) نشریه مختص همجنس‌بازی و دگرجنس‌خواهی تحت حمایت مالی خانه آزادی می‌باشد!

رزنانس