گناه همجنس‌بازی

روز جهانی همجنس‌گراستیزی

به مناسبت هفدهم ماه می، روز جهانی همجنس‌گراستیزی

برخی از مسؤولین سابق سازمان LGBTQ و توبه‌کنندگان از همجنس‌بازی در سال ۲۰۲۰ که به گناه خود پی برده‌اند، به میدان آمده‌اند تا بگویند گرایش به همجنس (همجنس‌گرایی) دروغی بیش نیست که تمدن غرب به خورد انسان‌ها می‌دهد و واژه‌ای برای توجیه گناه شنیع همجنس‌بازی است!

همجنس‌بازی در همه‌ی ادیان الهی، گناه و مردود است!

همجنس‌گراستیزی تنها عنوانی برای توجیه گناه همجنس‌بازی و اعاده حیثیت از گناه قوم سدوم است و عنوانی است شیطانی برای جلوگیری از توبه کردن از گناه همجنس‌بازی؛ وگرنه حضرت لوطِ نبی -علیه‌السلام- بزرگ‌ترین قیام کننده علیه این گناه شنیع است!!

هرساله چند کشور ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان را تصویب و قانونی می‌کنند، تاکنون بیش از ۳۲ کشور جهان، این گناه شنیع را تصویب کرده‌اند و آخرین راهپیمایی آنان با تدابیر شدید امنیتی، در کشور مسلمان بوسنی و هرزگوین بود!

اگر قوم سدوم بازگشته، لوط‌های زمان زنده هستند که بپا خیزند و بشر منحرف شده را انذار دهند…