,

نظر امام خمینی (ره) درباره تمدن همجنس‌باز

امام خمینی

-به بهانه هفدهم می، روز جهانی همجنسگراستیزی-

اگر مراد از مظاهر تمدن و نوآوردها، اختراعات و ابتکارات و صنعت‌های پیشرفته که در پیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هیچ‌گاه اسلام و هیچ مذهب توحیدی با آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد بلکه علم و صنعت، مورد تأکید اسلام و قرآن مجید است.

و اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معنی است که بعضی روشن‌فکران حرفه‌ای می‌گویند که آزادی در تمام منکرات و فحشا حتی همجنس‌بازی و از این قبیل، تمام ادیان آسمانی و دانشمندان و عقلا با آن مخالف‌اند گرچه غرب و شرق‌زدگان به تقلید کورکورانه آن را ترویج کنند.

وصیت‌نامه امام، صص۲۲_۲۳