دورهمی با طعم همجنس‌بازی

            تبلیغ و تکریم همجنس‌بازان از سوی نمایندگی اتحادیه اروپا در عراق با حضور سفیر انگلیس

دورهمی با طعم همجنس‌بازی

پ.ن: عراق کشور بسیاری از پیامبران و اولیای الهی بوده! خوب ببینید هدیه تمدن غرب برای بشریت چیست!؟ البته همزمانی این اتفاق با قصور چهره‌های داخلی نشان میدهد نهاد خانواده در معرض هضم در همجنس‌بازی است، حلال‌زاده‌ها به پا خیزید.

کانال افسران
@Afsaran_ir