غیرت،مانع زنا

غیرت، مانع زنا


امام علی (ع): هیچ غیرت‌مندی، هرگز زنا نکرده است.

میزان‌الحکمه، ج۸، ص۶۱۱، حدیث ۱۵۶۷۵

در دعاهای‌تان، نسلی باغیرت و حلال‌زاده و طیب و طاهر از خدا بخواهید.