استاد حسن عباسی
,

کیفیت جمعیت برای ما مهم‌تر است

در قرآن، نظریه جمعیتی، نظریه کیفیت است. لذا مسأله‌ی ما کیفیت جمعیت است. در علوم انسانی قرآن‌پایه و مبتنی بر نگاه عترت، ما کمیت جمعیت را می‌‏بینیم، اما کیفیت برای ما مهم‌تر است.

استاد حسن عباسی

جمعیت فعلی ایران در بخش کمیت، کفایت مذاکرات نمی‏‌کند، ولی تقریباً دستمان پر است. اما در بخش کیفیت دست ما خالی است. پژوهش‌گران مؤمن و انقلابی نقش مهمی در حوزه کیفی‌سازی جمعیت دارند.

قوم لوط، جمعیت بودند ولی به خاطر فساد اخلاقی که داشت، نابود شد. همچنین قوم هود و قوم صالح از نظر اعتقادی فاسد بودند که زمینه‌ای برای نابودی آن‌ها شد.

ما حتماً باید کیفیت اخلاقی و ایمانی انسان را در جمعیت‌شناسی در نظر بگیریم و جای این نگاه، خالی است.

تهران، همایش تخصصی جنگ جهانی جمعیت، ۹۷/۰۸/۲۲

به بهانه سی‌ام اردیبهشت، روز ملی جمعیت