حلال‌زادگی؛ مهم‌ترین شاخصِ پیشرفت و رشد جامعه

اگر جامعه و تمدنی، بالاترین تکنیک‌ها و تکنولوژی را داشته باشد اما از نعمت حلال‌زادگی محروم باشد، یعنی عقب افتاده است!

حلال‌زادگی مهم‌ترین شاخص پیشرفت و رشد یک جامعه است!