,

روز ملی جمعیت

نایل فرگوسن، استراتژیست ارشد آمریکایی:

قدرت انقلاب ایران از حجم بالای زاد و ولد در سال‌های اولیه است و همین مسأله باعث شده تا غرب به سرعت وارد عمل شود تا این رشد جمعیت که باعث قدرت روز افزون ایران شده بود را کنترل کند!

کتاب «جنگ جهان»، اثر نایل فرگوسن

به مناسبت نوزدهم می روز ملی جمعیت