پدیده‌ای به نام الکس

قاچاق دختران ایرانی به دبی

 

فریادهای استاد حسن عباسی در سال ۸۳ بر سر مسوولین وقت؛ و هشدارهایی که به خاطر «قاچاق دختران ایرانی به دبی» دادند که البته این فریادهای دلسوزانه و غیرت‌مندانه بی‌پاداش باقی نماند! علیه وی شکایت شد و به خانه‌نشینی استاد منتهی شد. اما اگر واقعا مسوولین امر، همان زمان اقدام عاجل صورت داده بودند کار به افتضاح سال ۹۰ و شکل‌گیری پدیده‌ای به نام الکس نمی‌رسید..

کانال اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی
@hasanabbasi_students