وزارت خزانه‌داری آمریکا: ظریف را به خاطر برخورد ایران با همجنس‌بازان تحریم کردیم

پیروان قوم سدوم

وزارت خزانه‌داری آمریکا: ظریف را به خاطر برخورد ایران با همجنس‌بازان تحریم کردیم!!

وزارت خزانه‌داری آمریکا: ظریف را به خاطر برخورد ایران با همجنس‌بازان تحریم کردیم
پی‌نوشت: اگر آقای ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری‌اسلامی ایران، در کنفرانس خبری اخیر، در حضور خبرنگاران جهان و با حضور وزیر خارجه آلمان، در مواجهه با خبرنگار آلمانی که پرسید:

«چرا همجنس‌بازان در ایران اعدام می‌شوند؟»، وزیر خارجه آلمان و سایر کشورهای غربی را در مجامع جهانی یا حداقل در ایران اسلامی، محکوم می‌کرد که:

چرا بر اساس “نقشه‌ی خانواده جهان”، بیش از ۳۵ درصد کودکان متولد شده در آلمان زنازاده‌اند؟

چرا شما گناه همجنس‌بازی و گناه زنا را در آلمان، آمریکا، انگلیس، فرانسه و سایر کشورهای غربی به رسمیت می‌شناسید؟

چرا راه قوم سدوم (قوم لوط) را ادامه می‌دهید؟

و به دلیل تصویب قانونِ ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان در آلمان و بیش از ۳۲ کشور غربی، سفرای تک‌ تک آن کشورها را فرا می‌خوانْد و با آن‌ها برخورد می‌کرد، اکنون آمریکا به خودش اجازه‌ی همچین غلطی را نمی‌داد!!