نه به پرچم همجنسگراها در عراق


در ادامه انتقادات کاربران فضای مجازی عراق در واکنش به بالا رفتن پرچم همجنسگراها توسط برخی از سفراء کشورهای خارجی ، هشتگ های زیر درتویتر عراق ترند شد :
1 _كلا لعلم المثليين بالعراق ( نه به پرچم همجنسگراها در عراق )

2 _علم المثليه ( پرچم همجنسگراها )

3 _ رفع علم المثليين انتهاك وقح ( بالا رفتن پرچم همجنسگراها نقض قانون و اقدامی ناشایست است )
توییتر عراق
@TwitterIraq