نه به پرچم همجنسگراها در عراق


در ادامه انتقادات کاربران فضای مجازی عراق در واکنش به بالا رفتن پرچم همجنسگراها توسط برخی از سفراء کشورهای خارجی ، هشتگ های زیر درتویتر عراق ترند شد :
۱ _کلا لعلم المثلیین بالعراق ( نه به پرچم همجنسگراها در عراق )

۲ _علم المثلیه ( پرچم همجنسگراها )

۳ _ رفع علم المثلیین انتهاک وقح ( بالا رفتن پرچم همجنسگراها نقض قانون و اقدامی ناشایست است )
توییتر عراق
@TwitterIraq