قدس برای حلال‌زاده‌ها

قدس برای حلال‌زاده‌ها

نسل حلال‌زاده‌ای که آزادی فلسطین رو می‌بینه…

قدس برای حلال‌زاده‌ها

قدس به وسیله‌ی حلال‌زادگی و حلال‌زاده‌ها آزاد خواهد شد.