شهیندخت مولاوردی

مطالبه از دستگاه قضا برای محاکمه مولاوردی

مطالبه از دستگاه قضا برای محاکمه مولاوردی
نیاز به حداقل 10000 امضاء است

لازم است دستگاه قضا جلوی عاملان تبلیغ همجنس‌گرایی را بگیرد

https://www.farsnews.ir/my/c/25241

https://www.farsnews.ir/my/c/25324

لینک با فیلتر شکن باز نمیشود

کانال @banooyetamadonsaz