غیرت؛ افتخار ایرانی

غیرت؛ افتخار ایرانی

فتح خرمشهر
اگر افتخار فمینیست‌ها رواج دادن بی‌حیایی و بی‌غیرتیه، افتخار ما اینه که بعد از گرفتن خرمشهر، بعثی‌ها جنازه یه دختر ایرانی برهنه رو که زدن روی تیرک، سه نفر از رزمندگان، شهید شدن تا تونستن پیکر اون دختر رو بیارن و خاک کنن.

سوم خرداد، سال روز فتح خرمشهر بر همه غیرت‌مندان مبارک

خرمشهرها در پیش است…