نعمت خانواده و ازدواج
, ,

نعمت خانواده و ازدواج

نعمت خانواده و ازدواج
جالب این‌که در همین مدت ده‌ها نهاد موازی در حال بلعیدن بودجه‌های کلان به منظور کار فرهنگی و حفظ نهاد خانواده بودند!!

نهادهایی که متولیان آن هم اکنون به جای پاسخگوشدن، منتقد، معترض، اپوزوسیون، و مطالبه‌گر چرایی وضع موجود هم هستند!!

وقتی قدر نعمت ازدواج و نعمت خانواده را می‌خواهیم بدانیم که از دست رفت؟!

سال‌هاست رهبری راجع به وضعیت جمعیت و فرزندآوری حتی به فردفرد مسؤولین و جوانان تذکر و هشدار می‌دهند، از خیانت اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان و لیبرال‌ها در این زمینه نمی‌گذریم اما نکند برخی در لباس خودی، در قضیه‌ی از دست رفتن ازدواج و نابودی خانواده، جام زهری دیگر به امام جامعه بنوشانند!!

مسؤولان، جوانان و نوجوانان انقلابی و حزب‌اللهی به هوش باشید!! تا رهبری تذکر نداده‌اند، خودتان به تکلیف ازدواج، و سروسامان دادن به وضعیت خانواده در جامعه عمل کنید…