حاج قاسم

مکتب حاج قاسم

حاج قاسم

مسؤولین همانند پدران جامعه می‌بایست به مسؤولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه توجه کنند، نه با بی‌مبالاتی و بخاطر احساسات و جلب برخی از آرای احساسی زودگذر، از اخلاقیاتی حمایت کنند که طلاق و فساد را در جامعه توسعه دهد…

فرازی از وصیت شهید سلیمانی

پیام‌رسان‌های ایرانی / هورسا / تلگرام

@maktabehajghassem | مکتب حاج قاسم