بازگشت غرب به عفاف

بازگشت غرب به عفاف

بازگشت غرب به عفاف
یکی از استادان روان‌شناسی دانشگاه میشیگان درباره‌ی پیامدهای روابط خارج از ازدواج در نوجوانان دختر می‌گوید:

“هیچ چیزی به اندازه‌ی قرارهای دوستانه و روابط عاشقانه برای سلامت دختران زهرآگین نیست.”

در یک تحقیق طولی ملی بر روی ۹۵۹ نوجوان آمریکایی، تفاوت‌های جنسیتی براساس رابطه‌ی جنسی زودهنگام و افسردگی مورد بررسی قرار گرفت.

در تحقیق مذکور، عوامل منسجمی برای افسردگی پسران به دست نیامد اما در میان دختران چندین عامل به دست آمد که منجر به افسردگی می‌شد.

براساس مطالعات مؤسسه ملی سلامت، دخترانی که درگیر رابطه با جنس مخالف می‌شوند، در مقایسه با کسانی که پرهیزکاری و عفاف پیشه می‌کنند، حدود چهار برابر بیشتر نشانه‌های افسردگی از خود بروز داده‌اند.

در این مطالعه روشن شد که استفاده از مواد مخدر و فعالیت‌های جنسی می‌تواند فضای اجتماعی دختر را تغییر دهد، به او فشار روانی القا کند و ادراک از خود وی را تغییر دهد که این امر می‌تواند منجر به افسردگی شود.

‌کتاب بازگشت غرب به عفاف، ترجمه اثر پژوهشی مؤسسه رشد جوانان آمریکا (IYD)، انتشارات تلاوت آرامش