کثافت محض در سن‌فرانسیسکو!

کثافت محض در سن‌فرانسیسکو
کیوان براهیمی

وفور بی‌خانمان‌ها و خیابان‌گردها در سن‌فرانسیسکوی پس از کرونا بی‌داد می‌کند. وضعیت بی‌خانمان‌ها و فقرا با بحران بیکاری به حد فجیعی رسیده است. هیچ‌وقت محیط شهر را اینقدر چندش و کثیف ندیده بودم.

ساعتی در خیابان‌ها حرکت کردیم تا به یک ساندویچی حلال برسیم، وقتی پارک کردم و از خودرو پیاده شدم، آنقدر در پیاده‌روها بی‌خانمان بود که نگران شدم و به خانمم گفتم اگر اتفاقی افتاد زنگ بزن. چند قدم بیشتر نرفته بودم که این صحنه را دیدم.

چند جای خیابان و پیاده‌رو، مدفوع گندیده به چشم می‌خورد. بی‌خیال شدم و به خودرو برگشتم. گفتم بهتر است به شهر خودمان برگردیم و از اینجا غذا نگیریم. حقیقتاً بدون هیچ‌گونه اغراق و مبالغه، کثافت محض بود. نتوانستیم تحمل کنیم و سریع از شهر بیرون زدیم…

مشاهدات و روزنوشته‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان مسلمان ایرانی از امریکا
کانال @K1inUSA