تحول درونی

تحول درونی

انقلاب یعنی تحول درونی؛ که در آن کسی متحول می‌شود و از ایتالیا برمی‌گردد و پاسدار آن انقلاب اجتماعی می‌شود که در درون او دگرگونی ایجاد کرد، و در نهایت شهید شد. در مقابل، هم‌خون او به لس آنجلس گریخت و سرخوشی پیشه کرد و در آخر کار به پابوسی شیوخ سعودی و بن سلمان کودک‌کش رفت و با دلارهای نفتی برای او خوش رقصید.

شهید بهرام شهپریان

از انقلاب و تحول درونی که می‌گوییم، از شدن و صیرورت الی الله شهید شهپریان می گوییم، نه از شدن و بئس المصیر برخی هم‌وندان او که ۱۸۰ درجه برعکس طی طریق کردند.

سی و چهارمین سالگرد شهادت «بهرام شهپریان» بنیان‌گذار نیروهای ویژه هوابرد سپاه گرامی باد.

استاد حسن عباسی
کانال @Hasanabbasi_ir