شهید قارلقی

خدا مشتری است

‍ جوان عزیز! «آیه ۱۱۱، سوره توبه»، مبنای سبک زندگی انسان مسلمان است. اگر بخواهی شهید سعید قارلقی و همه شهدا را بشناسی این آیه را بشناس:

«ان الله اشتری من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه»
من خدا مشتری هستم و از شمای مؤمن مال و نفْست را می‌خرم.
مؤمنین! قیمت شما به قدری بالا است که خدا مال و نفس شما را می‌خرد.

خدا مال و نفس مؤمنین را می‌خرد و به جای آن، جنت را می‌دهد، چه بکُشید چه کشته شوید. «وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن» این وعده حقی است که در “تورات و انجیل و قرآن” داده شده است. و بعد می‌پرسد چه کسی به وعده‌ای که داده بهتر عمل می‌کند. بعد بشارت می‌دهد «فاستبشروا ببیعکم»

شهید قارلقی

حاج سعید قارلقی بشارت باد بر تو به فروشی که کرده‌ای!

“بیع” یعنی: “فروش”. من خدا مشتری هستم و توی شهید، فروشنده‌ای. چه بکُشی چه کشته شوی من خریدار تو هستم. «ذلک هو فوز العظیم»

عجب فروشی کرده‌ای! حاج سعید، خودش را به بالاترین قیمت یعنی قیمت خدا فروخته است.

استاد حسن عباسی، ۲۴خرداد۹۸

به مناسبت ششم خرداد، سال روز شهادت شهید مدافع حرم “سعید قارلقی”