فرزند دختر

فرزندِ دختر

فرزند دختر

از فرزندان علامه طباطبایی نقل که وقتی دختراشون به خونشون می‌رفتن نمی‌زاشتن دست به سیاه و سفید بزنن و می‌گفتن شماها مهمان من هستین. مخصوصا که سادات هم بودن. همه می‌دونستن که دختر برای علامه فرق داره با بقیه فرزندان.
بله بزرگان دین ما این‌طوری دخترو عزت می‌کردن.

توئیت آقا محمد
https://twitter.com/Agha_Mohamad1/status/1265342165556830210?s=19