ازدواج آسان

ازدواج آسان

چرا ازدواج‌ها این‌قدر سخت و مشکل شده است؟

استاد رحیم پور ازغدی

اسلامی که می‌گوید حجاب، عفت، حیا و … از آن طرف هم می‌گوید ازدواج سریع و آسان.

نمی‌توانی دو طرف را ببندی و بگویی هم ازدواج نکنید، هم گناه نکنید! این یعنی کپسولی که منفجر بشود!

ما گزینشی برخورد می‌کنیم. اسلام می‌گوید حجاب، حجاب، حجاب. خب بله! یکی از ارکان اسلام که خیلی هم مهم است. اما یک حکم دیگر هم اسلام گفته، گفته آقا عقده جنسی نداشته باشید.

ازدواج سریع، سخت است، مشکل است؟ این مشکلاتش مال احکام اسلام نیست، مشکلاتش مال بیماری‌های فرهنگی خود ما و خود شماهاست. ما مریضیم!

استاد حسن رحیم‌پور ازغدی، سخنرانی “جایگاه و حق زن”