مطالبات رهبر انقلاب در حوزه‌ی زن و خانواده از نهادهای قانون‌گذار
,

مطالبات رهبر انقلاب در حوزه‌ی زن و خانواده از نهادهای قانون‌گذار

بازخوانی مطالبات رهبر انقلاب در حوزه‌ی زن و خانواده از نهادهای قانون‌گذار
به مناسبت بازگشایی مجلس یازدهم

رهبر معظم انقلاب

 

۱️⃣ یکم: دفاع اخلاقی و قانونی از زن، به‌ خصوص در داخل خانواده؛

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: یک نکته که باید مورد توجّه باشد، دفاع اخلاقی و قانونی از زن، به‌ خصوص در داخل خانواده است. دفاع قانونی با اصلاح قوانین و ایجاد قوانین لازم و دفاع اخلاقی با طرح این مسأله و مواجهه با کسانی که این را درست نمی‌فهمند و زن را در خانه، مستخدمِ مورد ستمِ مرد، بدون تمکّن از خودسازی معنوی تلقّی و این‌گونه هم عمل می‌کنند. باید با این فکر با قوّت و شدت مقابله شود؛ البته به شکل کاملاً منطقی و عقلانی. ۱۳۷۶/۰۷/۳۰

۲️⃣ دوم: در مسأله زنان مطابق میل غربی‌ها موضع نگیرید؛

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: چرا باید کسانی در زمینه زن، یا در زمینه حقوق بشر، طوری حرف بزنند که گویی ما باید بکوشیم خودمان را با نقطه نظرهای غربی‌ها نزدیک و آشنا کنیم؟ آن‌ها باید نسبت به مسأله زن و حقوق بشر و آزادی و دمکراسی، نقطه‌نظرهای غلط و باطل خودشان را تصحیح کنند و با نظرات اسلامی مواجه نمایند؛ نه این که عده‌ای از این طرف دچار انفعال شوند. ۱۳۷۶/۰۲/۱۷

۳️⃣ سوم: برخورد بسیار سخت با تعدّی جسمانی به زنان؛

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی، باید با کسانی که تعدّی به زن را حقّ خودشان می‌دانند، برخورد سخت بکند. در کشورهای غربی علی‌رغم این همه شعاری که می‌دهند، هنوز نتوانسته‌اند این را تأمین کنند. یعنی در داخل خانواده‌ها، زنانی که از دست شوهران‌شان کتک می‌خورند و دخترانی که از دست پدرانشان صدمه می‌بینند و مجروح می‌شوند، فراوانند. این کارها خوش‌بختانه در کشور ما به آن شدّت نیست و جز موارد استثنایی، دیده نمی‌شود؛ اما به هر حال هرگونه ستم و هرگونه تعدّی جسمانی‌ای نسبت به زن، باید با برخورد بسیار سختی مواجه شود. ۱۳۷۶/۰۷/۳۰

۴️⃣ چهارم: کار سیستمی در حوزه مسائل زنان با تشکیل یک مرکز عالی؛

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: یکی از چیزهایی که ذهن بنده را مشغول می‌کند، این است که این همه فعالیت‌های گوناگونی که در زمینه‌ی زن و مسأله‌ی زن در کشور وجود دارد، بایستی یک شکل سیستمی پیدا کند، بایستی یک هندسه‌ی عمومی پیدا بکند. یک مرکز عالی و ثابت هم با کادرهای قوی و چشم‌انداز بلندمدت به وجود بیاید. ۱۳۹۲/۰۲/۲۱

۵️⃣ پنجم: نقص‌ها را با رجوع به اسلام برطرف کنید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: هر نقصی که در وضع زن در جامعه‌ی ما وجود داشته باشد، علاجی دارد؛ چون اسلام نسبت به زن، دید شامل و کامل و جامعی دارد. ما باید امروز ببینیم که زنان برای حرکت در آن مسیر مطلوب اسلام برای زن، به چه ابزار قانونی احتیاج دارند، چه تفکرات و تأملاتی بایستی انجام بگیرد، چه راهنمایی‌هایی باید بشوند، چه مراکز هدایتی باید به وجود بیاید.