رهبر معظم انقلاب
,

نعمت خانواده

نعمت خانواده
محیط خانواده برای زن باید محیط امن، محیط عزّت و محیط آرامشِ خاطر باشد تا زن بتواند آن وظیفه‌ٔ اساسی خودش را – که همین حفظ خانواده است – به بهترین وجهی انجام دهد.

بیانات امام خامنه‌ای، ۱۳۹۰/۰۳/۰۱