شریعت وحشتناک

شریعت وحشتناک

شریعت وحشتناک

در ایران باستان پدر می‌توانست فرزند خود را برای سوءاستفاده بفروشد!!

فقط نوع قیمت‌گذاری مشخص نیست. کیلویی حساب می‌کنند یا کلا توافقی است!