نیروهای حافظ منافع آمریکا

نیروهای حافظ منافع آمریکا

‏امروز جمعه ۲۹ می، روز گرامی‌داشت «نیروهای حافظ صلح» سازمان ملل است. البته من این جوری این عنوان را می‌خوانم: «نیروهای حافظ منافع آمریکا»
نیروهای حافظ منافع آمریکا

توئیت حسام‌الدین حائری‌زاده
https://twitter.com/haerizadeh_h/status/1266285651948785664?s=19