رومینا اشرفی

ماجرای قتل رومینا

گیلان پرس:

در ماجرای قتل رومینا، قصه‌ی سربریدن با داس صحت ندارد!

مخالفان ازدواج زیر هجده سال همان موافقان زنازادگی و روابط خارج از ازدواج هستند!