حدیث نبوی- فرزند دختر

حدیث نبوی

حدیث نبوی- فرزند دختر
پیامبر مهربانی (ص):

خانه‌ای که در آن دختر باشد، هر روز برکت و رحمت خدا بر آن نازل می‌شود و محل دیدار فرشتگان است.

حدیث | جامع الاخبار