,

مروجان بی‌غیرتی؛ مقصر خون رومینا‌ها

مقصر خون رومیناهامقصر خون رومینا‌ها همین دیوثان قرمساق و مروجان بی‌غیرتی‌ها و روابط خارج از عرف و شرع هستند!

(فضای روشن‌فکر‌نمایی جوری شده که به همینا بگی حاضری دخترت صیغه کسی بشه با داس می‌زنن به گردنت یا بگی تو اون سن ازدواج کنه می‌گن کودک‌همسری ولی با افتخار حاضرند مورد سوءاستفاده جنسی قرار بگیره).

حاضرم قسم بخورم اکثر اون پنج هزار و خرده‌ای که لایک کردن خودشان حاضر نیستند ناموس‌شان را عرضه کنند ولی از عرضه ناموس دیگران استقبال می‌کنند!! یه همچین وضعی!

برو از مادرت بپرس که چرا حاضری دخترت زنا بده!! انتهای این مسیر حرام‌زادگی است!