رومینا

ناموس یعنی چی؟

کاسبی فمینیست‌ها و روشن‌فکرنماها از قتل رومینا

از دیروز کم قصه لیلی و مجنون نخواندیم و از دیروز کم انسان فرصت‌طلب ندیدیم. پدر قاتل را چسباندند به اسلام و مسلمین و فرهنگ و قانون و نظام.

حاشا و کلا! اتفاقاً اگر بنا به نسبت دادن باشد، آن پسر ۲۹ ساله بیشتر به شما و تفکراتتان شبیه است که زن را برای تمتع مرد یله و رها و بی‌قید و بی‌خانواده می‌خواهید.

 

کاسبی فمینیست‌ها و روشن‌فکرنماها از قتل رومینا

در اردوگاه فمینیست‌ها و روشن‌فکرنماهای کاسب، به جای حلوا و خرما دارند شیرینی و شربت پخش می‌کنند. نشسته‌اند کنار قبر آن دختر و دارند عوض فاتحه ماهی می‌گیرند. چرا باید باور کنیم شما عزادار رومینا و نگران رومیناها هستید؟ شما کمین کرده بودید چماقتان را یک چنین روزی بر سر اسلام و مفاهیم مقدس اسلامی و فرهنگ ایرانی بکوبید. نه! اجازه نمی‌دهیم ناموس و غیرت و حیا و کانون خانواده و … را لگدمال سیاسی کاری‌تان کنید.

نوشته رومینا یکی از بی‌شمار قتل ناموسی در ایران است. می‌گوئیم خب بی‌شمار یعنی دقیقاً چند؟ چند تا باشد باید گفت فرهنگ ایرانی و اسلامی مؤید فرزندکشی است؟ چطور می‌شود این قدر مبتذل یک جنایت را این قدر راحت فرهنگی دید؟ می‌گوئیم بر اساس کدام پژوهش علمی؟ می‌گوید این آمارها انتشار پیدا نمی‌کند! خب اگر منتشر نمی‌شود تو از کجا خبر داری؟

نوشته قانون تسهیل‌گر قتل است. معنایش این است که پدر چون می‌دانسته بعد از قتل قصاص نمی‌شود با خیال راحت رفته دختر را سر بریده! آن هم با داس! اما اگر محکوم به قصاص می‌بود می‌رفت دخترش را نوازش و با او به منطق صحبت می‌کرد. گویا نمی‌دانند قتل یعنی چه؟ نمی‌دانند قتل برای بار اول یعنی چه؟ نمی‌دانند سر بریدن یعنی چه؟!

نوشته در ایران زن ناموس مرد است. یعنی مایه آبرو پس اگر بی‌آبرویی کرد و غیرت مرد خدشه‌دار شد، طبق این فرهنگ ناموسی باید دمار از روزگار او در آورد. نخیر! رفتار این پدر هیچ نسبتی با ناموس‌ پرستی و غیرت ندارد. ناموس مایملک مرد و زن تحت سلطه او نیست. این تفکر سنتی را اسلام خیلی وقت است که مردود اعلام کرده. ناموس هم در ادبیات سنتی ایرانی و هم در سیره اسلامی به معنای زنانی است که مرد حفظ حریم و حرمت و عصمت آن‌ها را به عهده دارد. مراقبت از لطافت و ظرافت طبع و رقت و زنده بودن احساسات در زن به عهده مرد است. استعداد جلالی این هم به مرد داده شده. کما این که مراقبت از جنبه های روحی و عاطفی مرد هم به زن سپرده شده است و ظرفیت‌های جمالی زن هم به همین جهت به او اعطا شده. نه این کسر شأن و تنزیل جایگاه مرد است و نه آن تبعیض علیه زن. یک تقسیم وظایف خانوادگی که ریشه در طبیعت خلقت زن و مرد دارد.

بحث بسیار است…

کانال سگرمه | مهدی تکلّو