‍ انقلاب جنسی، داستان فحشای آمریکایی ۱/۱۱

انقلاب جنسی

منشاء نسخه منحوس تنظیم خانواده!

در اوایل نیمه دوم قرن بیستم واقعه‌ای اجتماعی در آمریکا کلید زده شد با نام فاجعه‌ی ‌انقلاب جنسی! پیش از وقوع این رویداد اجتماعی، در جامعه آمریکا خبری از فساد و بی‌بندوباری‌های سازمان‌یافته و گسترده نبود و وضع خانواده‌ی آمریکایی در خیلی از جهات شبیه به یک خانواده‌ی شرقی بود. یکی از نویسندگان آمریکایی، جامعه‌ی پیش از انقلاب جنسی در آمریکا را این‌گونه توصیف می‌کند:

“در سال ۱۹۵۷ میلادی (یعنی کمتر از ۶۰ سال پیش)، نود درصد مردم آمریکا اعتقاد داشتند فردی که از ازدواج سر باز می‌زند، یا مریض و روان‌رنجور، یا بی‌بندوبار است. بیش از نیمی از زنان آمریکا در اواسط ۲۰سالگی، متأهل بودند؛ مردم به حال زنانی که تا ۲۵سالگی ازدواج نکرده بودند، تأسف می‌خوردند.

در سالی‌که جان.اف. کندی اعلام کرد آمریکا، انسان را به کره ماه خواهد فرستاد (۱۹۶۲.م) بیشتر زنان جوان آمریکا، آرزو داشتند در ۲۱سالگی ازدواج کنند، از کار انصراف دهند و ۴فرزند داشته باشند.”!

منبع: چگونه انقلاب جنسی، آمریکا را برای همیشه تغییر داد؟ نانسی ال کوهن