انقلاب جنسی، داستان فحشای آمریکایی ۲/۱۱

انقلاب جنسی

تنظیم کدام خانواده؟!!

در حوالی سال ۱۹۴۸، بنیاد راکفلر از تحقیقات یک حشره‌شناس آمریکایی به نام آلفرد کینزی که بعدها پدر انقلاب جنسی نامیده شد، حمایت کرد.

کینزی که خود یک بیمار جنسی بود، از طریق نگارش دو کتاب توانست زمینه‌ی تئوریک فروپاشی خانواده‌ی آمریکایی را فراهم کند. تحقیقات وی، مقدمات تغییر قوانین مرتبط با جرائم جنسی را فراهم آورد و پایه‌ای شد برای آموزش جنسی کودکان و جوانان غربی.

وی در این دو کتاب از طریق آمارسازی‌های عجیب، بی‌اخلاقی‌ها و بیماری‌های جنسی از جمله خیانت و (گناه) همجنس‌بازی را شایع و عادی جلوه داد.

کینزی در یکی از سخنرانی‌هایش که به پشتیبانی فدراسیون تنظیم خانواده (Parenthood Planned) برگزار شده بود، مدعی شد که ۹۵ درصد زنان باردار، مجرد هستند!

پژوهش‌های وی تا حدی مغرضانه است که در کتاب ۸۲۴ صفحه‌ای‌اش در مورد مسائل جنسی در زنان، حتی یک بار هم به واژه‌ی مادری اشاره نشده است!

منبع: چگونه انقلاب جنسی، آمریکا را برای همیشه تغییر داد؟! نانسی ال کوهن