مانتوهای پوشیده برای بانوان محجبه، ولی به کام لاکچری پوش‌های ثروتمند!

محجبه‌های لاکچری

‏مانتوهای پوشیده برای بانوان محجبه، ولی به کام لاکچری پوش‌های ثروتمند!

مانتوهای پوشیده برای بانوان محجبه، ولی به کام لاکچری پوش‌های ثروتمند!

 

با پولی که به طرح سمت چپ می‌دهند، عملا دو ستِ کامل سمت راست رو می‌شه تهیه کرد!

مشخصا برای “منی” ک دنبالِ لباس محجبه و دکمه‌دار می‌گردم با قیمت مناسب، بازار مانتو فاجعه است!

هم قیمت و هم طرح!

توئیت
https://twitter.com/N_Z_315/status/1266022037451083778?s=19