انقلاب جنسی، داستان فحشای آمریکایی ۷/۱۱

کاهش نرخ باروری، نتیجه‌ی انقلاب جنسی

انقلاب جنسی

وقوع انقلاب جنسی، فاجعه‌ی جمعیت شناختی بزرگی را برای آمریکا به ارمغان آورد و باعث شد نرخ باروری در آمریکا که در سال ۱۹۵۸ به ۳.۷ فرزند رسیده بود، در سال ۱۹۷۶ به عدد ۱.۷۴ برسد، یعنی این فاجعه‌ی اجتماعی، تعداد متوسط فرزند زنان را به کمتر از نصف تقلیل داد!

این روند کاهشی، همزمان با صدور انقلاب جنسی به اروپا، با تأخیری چند ساله در اروپا نیز تکرار شد و به عنوان مثال در فرانسه نرخ باروری کل از ۲.۹ در سال ۱۹۶۴ به ۱.۸ در سال ۱۹۷۸ رسید.

در آلمان نرخ باروری از ۲.۵ در ۱۹۶۷ به ۱.۴ در ۱۹۷۷ و در ایتالیا نرخ باروری از ۲.۷ در ۱۹۶۴ به ۱.۷ در ۱۹۸۰ نزول کرد!!