باب اسفنجی

باب اسفنجیِ همجنس‌باز

چرا همه چیز رو جنسی می‌بینن?

سازنده باب اسفنجی، شبکه Nickelodeon در توئیتی «باب اسفنجی» را همجنس‌باز معرفی کرد.

یعنی ما حق نداشتیم تا الان اینو بدونیم!

چشم و دل سیرهای هرزه

یعنی دیگه حتی نمی‌شه باب اسفنجی رو هم با بچه دید از ترس این‌که بچه خدایی نکرده فردا منحرف بشه

https://twitter.com/seyed_marco/status/1273243578014130177?s=19