اقدام خلاف قانون رئیس جمهور

اقدام خلاف قانون رئیس جمهور!

نایب رئیس مجلس: اقدام رئیس‌جمهور در اعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج، خلاف قانون اساسی است!

ازدواج زیر 18 سال

http://tn.ai/2287910