شورش و اغتشاش در غرب

شورش و اغتشاش در غرب

شورش و اغتشاش در غرب

بسیاری از اندیشمندان غرب طی سال‌ها هشدار می‌دادند که جوانان غربی با کازینو، دانسینگ، نایت کلاب و انواع و اقسام اسپرت‌های مشغول‌کننده مهار شده‌اند و روزی که این‌ها نباشد، جوان غربی کف خیابان به شورش و اغتشاش مشغول است!

تعطیلی فراگیر کرونایی،‌ صحت این نظریه را ثابت کرد.

مصطفی امینی‌خواه
https://twitter.com/Aminikhaah/status/1272164915067990018?s=19